Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze zachęca przedsiębiorców i instytucje do przyłączenia się do grona partnerów Karty Dużej Rodziny.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do programu informujemy, że na stronie www.rodzina.gov.pl można wypełnić wstępny fromularz w postaci e-deklaracji oraz uzyskać wszelkie informacje dotyczące niniejszego programu.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje:

Wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci i wówczas prawo do posiadania KDR, przysługuje także dzieciom*:

  • w wieku do 18 roku życia,
  • w wieku do 25 roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem                           o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności


*ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki

 

Wszystkim

rodzicom i małżonkom rodziców, którzy kiedykolwiek wychowywali co najmniej 3 dzieci