Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

 

Infromujemy, że wydawanie nieodpłatnej żywności - odbędzie się w dniach 21 - 22 kwietnia 2021 r. (środa, czwartek)

przez Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "POMAGAMY"

w byłym sklepie "Społem" (koło Targu) ul. Staszica w godz. 10:00-12:00

ŻYWNOŚĆ WYDAWANA BĘDZIE NA PODSTAWIE SKIEROWANIA PO KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Z REJONU