Get Adobe Flash player

 

Zapytanie ofertowe - Usługi Pogrzebowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze zaprasza do składania ofert na kompleksowe usługi pogrzebowe dotyczące przypadków zgonów, w których MOPS ma ustawowy obowiązek sprawienia pogrzebu.

 

zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze uprzejmie prosi o zwracanie uwagi w swoim otoczeniu na osoby samotne, bezdomne, starsze, niepełnosprawne, samotne, nieporadne lub uzależnione od alkoholu i inne wymagające wsparcia.

W związku z panującymi w okresie zimowym trudnymi warunkami atmosferycznymi (niskie temperatury), osoby takie nie zawsze zgłaszają się o pomoc i nie zawsze uda się z taką pomocą do nich dotrzeć na czas.

 

Prosimy więc wszelkie sygnały o zaobserwowanych sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu takich osób kierować do odpowiednich służb.

 

Policja

tel. 997 lub 47-87-362-00 - całodobowo

Pogotowie:

tel. 999 lub 075-744-77-84 - całodobowo

MOPS - od poniedziałku do piątku:

tel. 075-646-66-77 od godziny 7:30 - 15:30

Telefon alarmowy na terenie całego kraju - 112

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI