Get Adobe Flash player

 

INFORMACJA

WNIOSKI O 300+ SKŁADAMY DO 30 LISTOPADA 2021 R.

(wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia)

Zgodnie z § 29 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (300+), w przypadku gdy osoba złoży kompletny wniosek o świadczenie 300+:

- do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do dnia 30 września 2021 r.;

- od 1 września 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r.;

- od 1 października 2021 r. do dnia 31 października 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia 2021 r.;

- od 1 listopada 2021 r. do dnia 30 listopada 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do dnia 31 stycznia 2022 r.

"DOBRY START" dla ucznia

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez tutejszy MOPS w pokoju nr 10.


Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek - podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu "Rodzina 500+" - będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez banokowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).


Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.


Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.


Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.


Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z koniecznosci wydania i doręczenia decyzji administracyjnej - będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.