Get Adobe Flash player

 


Przyjmowanie interesantów od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30
w pokoju nr 10

 

Tel. 075 64 53 808

Fax: 075 64 66 677

 

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do:


  • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego;

    zasiłku pielęgnacyjnego;

    świadczenia pielęgnacyjnego;

    jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

    specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego;
  • świadczenie rodzicielskie.

 

Wydawanie zaświadczeń (wyłącznie w sprawach dot. świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów) oraz udzielanie informacji w ww. zakresie.

 

 

Okres otrzymywania świadczeń, kiedy złożyć wniosek.

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przyznawane są na tzw. okresy zasiłkowe, trwające 12 miesięcy od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami osoby zainteresowane mogą składać już od 1 sierpnia 2021 r. , a od 1 lipca 2021 r. w formie elektronicznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Sekcja Świadczeń Rodzinnych w Kamiennej Górze, informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 3-4a ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. z późń. zm., gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

do dnia 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń za miesiąc listopad 2020 r. nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r.;

w okresie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 października 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących za miesiąc listopad 2020 r. nastąpi do dnia 31 grudnia 2021 r.;

w okresie od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 28 lutego 2022 r.


Sposób wypłaty świadczeń rodzinnych:

gotówka – odbiór w Kasie Banku PKO -  Al. Wojska Polskiego 3, w ustalonym  w każdym miesiącu terminie;

przelew bankowy – na wskazane przez świadczeniobiorcę konto bankowe – w terminie do końca miesiąca;