Get Adobe Flash player

 


Wypłata zasiłków w miesiącu maju 2021 r.


ZASIŁKI STAŁE - od 20 do 28 maja 2021 r.
ZASIŁKI OKRESOWE - od 25 do 28 maja 2021 r.


Świadczenia rodzinne:

OSOBY POBIERAJĄCE:
- ZASIŁEK RODZINNY
- ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
- DODATEK DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

- JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

- ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

- ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)
- OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO
- ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

- SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

- ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
BĘDĄ POBIERAŁY ŚWIADCZENIA (w dni robocze)
od 21.05.2021 r. do 28.05.2021 r.


OSOBY POBIERAJĄCE:
- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
BĘDĄ POBIERAŁY ŚWIADCZENIE

- 26-27 maj 2021 r.


STYPENDIA

-