Informacja  o wynkiach naboru na stanowisko - referent ds. świadczeń rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze