Get Adobe Flash player

Dodatek energetyczny - dla os贸b otrzymuj膮cych dodatek mieszkaniowy

Od dnia 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymuj膮ce dodatek mieszkaniowy b臋d膮 mia艂y prawo do nowego 艣wiadczenia tj. zrycza艂towanego dodatku energetycznego.

O dodatek energetyczny mo偶e ubiega膰 si臋 wnioskodawca, kt贸ry spe艂nia jednocze艣nie nast臋puj膮ce warunki;

1)聽 ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z p贸藕n. zm.)

2) jest stron膮 umowy kompleksowej lub umowy sprzeda偶y energii elektrycznej zawartej z przedsi臋biorstwem energetycznym

3) zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Dodatek energetyczny wynosi膰 b臋dzie rocznie nie wi臋cej ni偶 30 % iloczynu limitu zu偶ycia energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym;

1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osob臋 samotn膮

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego sk艂adaj膮cego si臋 z 2 do 4 os贸b

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego sk艂adaj膮cego si臋 z co najmniej 5 os贸b

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wysoko艣ci dodatku energetycznego obowi膮zuj膮 od dnia 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. wysoko艣膰 zrycza艂towanego dodatku energetycznego wynosi:

1. dla gospodarstw prowadzonych przez osob臋 samotn膮聽聽聽 - 11,29 z艂 miesi臋cznie;

2. dla gospodarstw sk艂adaj膮cych si臋 z 2 do 4 os贸b聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 聽 - 15,68 z艂 miesi臋cznie;

3. dla gospodarstw sk艂adaj膮cych si臋 z co najmniej 5 os贸b聽 - 18,81 z艂 miesi臋cznie.

Dodatek energetyczny b臋dzie wyp艂acany do dnia 10- go ka偶dego miesi膮ca z g贸ry z wyj膮tkiem miesi膮ca stycznia, w kt贸rym b臋dzie wyp艂acany do dnia 30 stycznia danego roku w kasie Banku Sp贸艂dzielczego w Kamiennej G贸rze.

Dodatek energetyczny b臋dzie wynosi膰 miesi臋cznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego og艂aszanej przez ministra w艂a艣ciwego do spraw gospodarki.

Dodatek energetyczny przyznawany b臋dzie na wniosek osoby uprawnionej przez w贸jta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji.

Celem otrzymania dodatku energetycznego nale偶y z艂o偶y膰 stosowny wniosek w Miejskim O艣rodku Pomocy Spo艂ecznej w Kamiennej G贸rze (pok贸j nr 12).

Przyjmowanie wniosk贸w rozpocznie si臋 od 2 stycznia 2014 r.

Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 umow臋 kompleksow膮 lub umow臋 sprzeda偶y energii elektrycznej.

Dok艂adnych informacji dotycz膮cych zasad przyznawania dodatk贸w mieszkaniowych mo偶na zasi臋gn膮膰 w Sekcji Dodatk贸w Mieszkaniowych聽 Miejskiego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Kamiennej G贸rze.聽Sekcja聽 ta znajduje si臋 w pokoju聽 nr 10, czynnym dla interesant贸w od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. od聽 7:30 do 15:30. Mo偶na tak偶e uzyska膰 informacje telefonicznie pod nr tel.聽 075 645-38-09.

Jak ubiega膰 si臋 o dodatek mieszkaniowy :

1. Nale偶y pobra膰 wniosek wraz z deklaracj膮 o dochodach w o艣rodku pomocy spo艂ecznej .

2. Z wnioskiem trzeba uda膰 si臋 do zarz膮dcy budynku kt贸ry musi potwierdzi膰 takie dane jak:

a) adres zamieszkania , nazwa i siedziba聽 zarz膮dcy domu, tytu艂 prawny do zajmowanego lokalu

b) spos贸b ogrzewania lokalu聽 oraz wysoko艣膰聽 wydatk贸w za ostatni miesi膮c.

3. Nast臋pnie nale偶y uda膰 si臋 z wnioskiem do聽Sanikomu i wodoci膮g贸w (dotyczy to tylko os贸b聽 mieszkaj膮cych w zasobach komunalnych).

4. Osoba ubiegaj膮ca si臋 o pomoc wype艂nia deklaracj臋 o dochodach za ostatnie trzy miesi膮ce (sprzed daty z艂o偶enia wniosku)

Kryteria przyznania dodatku mieszkaniowego :

1. posiadanie dochodu nie przekraczaj膮cego 125%聽 najni偶szej emerytury brutto na jedn膮 osob臋 w rodzinie聽 oraz 175%聽 najni偶szej emerytury brutto dla osoby zamieszkuj膮cej samotnie.

聽聽 kryterium dochodowe:

- na osob臋 w rodzinie - 1.103,20 z艂

- osoba samotnie gospodaruj膮ca - 1.544,48 z艂

2. posiadanie tytu艂u prawnego do zajmowanego lokalu b膮d藕 uprawnie艅 do przys艂uguj膮cego lokalu zamiennego lub socjalnego.

3. powierzchnia u偶ytkowa lokalu nie mo偶e przekracza膰:

-dla 1 osoby聽聽聽 - 45,5 m虏

-dla 2 os贸b聽聽聽聽 聽- 52,0 m虏

-dla 3 os贸b聽聽聽聽聽聽 -58,5 m虏

-dla 4 os贸b聽聽聽聽聽 聽-71,5 m虏

-dla 5 os贸b聽聽聽聽聽聽 -84,5 m虏

dla ka偶dej nast臋pnej osoby dodatkowo 6,5 m虏.