Get Adobe Flash player


WSZYSTKICH UBIEGAJCYCH SIO STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SI

O BEZWZGLDNE KOMPLETOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENT脫W

CO POZWOLI NA SPRAWNE ROZPATRYWANIE WNIOSK脫W

Wykaz dokument贸w potrzebnych do ustalenia 艣redniego dochodu miesi臋cznego na 1 osob臋 w rodzinie:

1. Za艣wiadczenie z zak艂adu pracy o wysoko艣ci wynagrodzenia w miesi膮cu poprzedzaj膮cym z艂o偶enie wniosku, z podaniem wszystkich sk艂adnik贸w.

2. Decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osob臋 bezrobotn膮, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wyp艂aty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasi艂ku dla bezrobotnych, 艣wiadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo o艣wiadczenie o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukuj膮cych pracy.

3. Z艂o偶one pod odpowiedzialno艣ci膮 karn膮 o艣wiadczenie o pozostawaniu bez pracy i聽nieosi膮ganiu dochodu w miesi膮cu poprzedzaj膮cym z艂o偶enie wniosku dla os贸b niezarejestrowanych w Powiatowym Urz臋dzie Pracy.

4. Za艣wiadczenie z MOPS o otrzymywanych 艣wiadczeniach; zasi艂ek rodzinny i inne 艣wiadczenia.

5. Za艣wiadczenie Urz臋du Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych, za艣wiadczenie o zobowi膮zaniu do op艂acania sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne rolnik贸w, lub z艂o偶one pod odpowiedzialno艣ci膮 karn膮, o艣wiadczenie dotycz膮ce powy偶szego faktu. Dow贸d op艂acania sk艂adki na ubezpieczenie spo艂eczne rolnik贸w.

6. Wyroki s膮dowe m贸wi膮ce o wysoko艣ci zas膮dzonych aliment贸w albo za艣wiadczenie komornika lub z艂o偶one pod odpowiedzialno艣ci膮 karn膮 o艣wiadczenie dotycz膮ce powy偶szych fakt贸w.

7. Dow贸d otrzymania emerytury, renty lub innego 艣wiadczenia oraz decyzja ZUS o聽przeliczeniu emerytury/renty/艣wiadczenia.

8. Z艂o偶one pod odpowiedzialno艣ci膮 karn膮, o艣wiadczenia pe艂noletnich cz艂onk贸w rodziny o聽wysoko艣ci dochod贸w uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych dochod贸w nie podlegaj膮cych opodatkowaniu.

9. Dokument potwierdzaj膮cy utrat臋 dochodu oraz wysoko艣膰 utraconego dochodu, je偶eli doch贸d rodziny uleg艂 obni偶eniu na skutek utraty dochodu przez cz艂onka rodziny lub z艂o偶one pod odpowiedzialno艣ci膮 karn膮, o艣wiadczenie dotycz膮ce powy偶szych fakt贸w. O艣wiadczenie o聽osi膮gni臋tych dochodach sk艂ada si臋 w ostatnim dniu miesi膮ca, w kt贸rym zosta艂 z艂o偶ony wniosek.

10. Inne.

11. W przypadku prowadzenia pozarolniczej dzia艂alnoci gospodarczej orygina艂 za艣wiadczenia wydany przez naczelnika w艂a艣ciwego urz臋du skarbowego o rodzaju prowadzonej dzia艂alno艣ci:

na zasadach og贸lnych i w formie uproszczonej

- za艣wiadczenie naczelnika w艂a艣ciwego Urz臋du Skarbowego lub z艂o偶one pod odpowiedzialno艣ci膮 karn膮, o艣wiadczenie dotycz膮ce powy偶szych fakt贸w zawieraj膮ce informacj臋 o formie opodatkowania, okresie prowadzenia dzia艂alno艣ci oraz wysoko艣ci dochodu uzyskanego z dzia艂alno艣ci gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,

- dokument potwierdzaj膮cy op艂acanie sk艂adek ZUS

w formie zrycza艂towanego podatku dochodowego:

- za艣wiadczenie naczelnika w艂a艣ciwego Urz臋du Skarbowego lub z艂o偶one pod odpowiedzialno艣ci膮 karn膮, o艣wiadczenie dotycz膮ce powy偶szych fakt贸w zawieraj膮ce informacj臋 o formie opodatkowania, okresie prowadzenia dzia艂alno艣ci

- o艣wiadczenie o osi膮gni臋tym dochodzie netto z miesi膮ca poprzedzaj膮cego z艂o偶enie wniosku,

- dokument potwierdzaj膮cy op艂acanie sk艂adek ZUS

w formie karty podatkowej:

- decyzja o ustaleniu wysoko艣ci karty podatkowej,

- o艣wiadczenie o osi膮gni臋tym dochodzie netto z miesi膮ca poprzedzaj膮cego z艂o偶enie wniosku.

W przypadku zawieszenia dzia艂alno艣ci - dokument potwierdzaj膮cy ten fakt.

W przypadku gdy np. w miesi膮cu sierpniu, rodzina uzyska艂a ostatni doch贸d

(np. ostatnie wynagrodzenie z tytu艂u zatrudnienia, ostatni zasi艂ek dla os贸b bezrobotnych) 鈥

badany jest doch贸d z miesi膮ca z艂o偶enia wniosku (wrzesie艅). Nale偶y przy tym,

udokumentowa膰 tzw. 鈥瀌och贸d utracony鈥.

O艣wiadczenie sk艂ada si臋 pod rygorem odpowiedzialno艣ci karnej za z艂o偶enie fa艂szywego o艣wiadczenia, wynikaj膮cej z art. 233 搂聽1 i 搂聽6聽kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z p贸藕n. zm)鈥濳to, sk艂adaj膮c zeznanie lub o艣wiadczenie maj膮ce s艂u偶y膰 za dow贸d w post臋powaniu s膮dowym lub w innym post臋powaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd臋 lub zataja prawd臋, podlega karze pozbawienia wolno艣ci do lat 3鈥