Get Adobe Flash player

 


INFORMACJA

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ od 8 marca 2021 r.

wprowadza ograniczoną bezpośrednią obsługę klienta.

Przyjmowane będą tylko osoby umówione telefonicznie na wizytę w Ośrodku.

Rekomendujemy kontakt telefoniczny i elektroniczny.

Wszelkie dokumenty należy wrzucać do urny.

 

Świadczenia rodzinne, 500+, 300+: tel. 75 645 38 08

Fundusz alimentacyjny : tel. 75 645 38 07

Dodatki mieszkaniowe, energetyczne, stypendia: tel. 75 645 38 09

Pomoc społeczna: tel. 75 646 66 70, 73, 74, 76, 78, 79

Sekretariat tel. 75 646 66 77


Wypłata zasiłków w miesiącu kwietniu 2021 r.


ZASIŁKI STAŁE - od 20 do 29 kwietnia 2021 r.
ZASIŁKI OKRESOWE - od 26 do 29 kwietnia 2021 r.


Świadczenia rodzinne:

OSOBY POBIERAJĄCE:
- ZASIŁEK RODZINNY
- ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
- DODATEK DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

- JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

- ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

- ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)
- OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO
- ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

- SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

- ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
BĘDĄ POBIERAŁY ŚWIADCZENIA (w dni robocze)
od 22.04.2021 r. do 29.04.2021 r.


OSOBY POBIERAJĄCE:
- FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
BĘDĄ POBIERAŁY ŚWIADCZENIE

- 26-27 kwiecień 2021 r.


STYPENDIA

-