Get Adobe Flash player

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

 

INFORMACJA


Osoby zainteresowane wnioski o świadczenie z funduszu alimentacyjnego mogą składać już od 1 sierpnia 2018r., a od 1 lipca 2018r. w formie elektronicznej.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, informuje, iż zgodnie z art. 20 ust. 4-8 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r., gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- do dnia 31 sierpnia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2018 r. nastąpi do dnia 31 października 2018 r.;

- w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 30 września 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2018 r.;

- w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2018 r.;

- w okresie od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 r.;

- w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia 28 lutego 2019 r.